Oaklins je, prema podacima Mergermarketa, i u 2016. godini na vodećem mjestu u svijetu po broju završenih M&A transakcija u mid-market segmentu (transakcije između US$ 5 m i US$ 250 m)

Oaklins je nezavisna i jedna od najiskusnijih globalnih savjetničkih kuća u projektima spajanja i preuzimanja (M&A) i korporativnim financijama. U zadnjih pet godina, Oaklins je konstantno na vrhu ljestvice po broju transakcija u mid-market segmentu, tj. transakcijama od US$ 5 m do US$ 250 m vrijednosti. Rezultat je to jedinstvenog modela aktivne suradnje preko 700 Oaklinsovih profesionalaca u više od 40 zemalja svijeta.

M&A transactions - League table 2012-2016

Caper, jedini hrvatski član Oaklinsa, također drži poziciju vodeće savjetničke kuće u M&A projektima u Hrvatskoj. U 12 godina od osnutka, Caper je uspješno završio preko 50 projekata u vrijednosti US$ 880 milijuna. U proteklih pet, iako kriznih godina u Hrvatskoj, Caper je završio devet projekata u kategoriji vrijednosti između US$ 5m i US$ 250 m. Blisko surađujući s ostalim članicama Oaklins mreže od 2014. godine, Caper je dodatno unaprijedio kvalitetu svojih usluga. Povjerivši projekt Caperu, klijenti mogu računati na angažman globalnih resursa i eksperata Oaklinsa u realizaciji i maksimiranju njihovih ciljeva.

Caper first

Leave a Reply