Vlasnici brojnih hrvatskih firmi, osnovanih u devedestim godinama prošloga stoljeća, ulaze u godine kada se nasljeđivanje poslovanja nameće kao neizbježni izazov. Mogućnosti nasljeđivanja unutar obitelji sučeljavaju se s drugim opcijama – ulazak u strateška partnerstva, prodaja firme, izlazak na tržište kapitala. Ne postoji idealno rješenje za sve jer svaka od opcija može u jednome slučaju biti najbolji, a u drugome najlošiji izbor. U nižem tekstu pokušat ćemo približiti svaku od osnovnih opcija i objektivno ukazati na dobre i loše strane.

S obzirom da su hrvatska iskustva limitirana, predstavit ćemo svjetska iskustva u prijenosu poslovanja sljedećim generacijama unutar obitelji.

Što su pokazala svjetska iskustva?

• Vrlo rijetko se postiže multi-generacijski transfer, a da se pri tome realiziraju oba ključna cilja:

1. Da se poslovanje nastavlja uspješno i
2. Da se poveća obiteljsko bogatstvo

• Obiteljski biznisi rijetko prežive nakon treće generacije obiteljskih nasljednika.

Koji su ključni problemi?

• Svakom generacijom povećava se broj članova obitelji
• Nasljednici imaju različite osobnosti pa tako i različite:

  1. Sklonosti riziku u poslovnim odlukama
  2. Privatne potrebe, što se reflektira na odluke o isplati ili reinvestiranju dobiti
  3. Preferencije u pogledu izvora financiranja (dug ili equity)
  4. Razumijevanje stvarnosti – neki nasljednici nisu aktivno uključeni u poslovanje pa su njihovi pogledi (i interesi) različiti od onih koji su uključeni

• Kako kompenzirati nasljednike koji odluče izići iz vlasništva.

Prečesto osnivači čine grešku i firmu ostavljaju nasljednicima zbog zadržavanja tradicije, a ne zbog ekonomskih i poslovnih načela.

Kada se može s manje rizika prenijeti poslovanje na sljedeću generaciju?

  • Ako je broj nasljednika mali (1-3)
  • Ako nasljednici posjeduju znanja i vještine sukladne potrebama i izazovima poslovanja
  • Ako je razvidno da će se poslovanje stabilno razvijati u razdoblju 5-7 godina
  • Ako postoji suglasje o uvođenju dobre upravljačke prakse i uključenja u upravljačku strukturu managera koji nije/nisu član obitelji.