Zbogom Marine!

Prije petnaestak godina kolege i ja smo radili na jednome projektu s Podravkom. Bilo je to vrijeme kada, nažalost, menadžment Podravke nije bio kompaktan i bilo je teško usuglasiti stavove oko puno toga. Sjećam se, sjedili smo i diskutirali u mučnoj atmosferi kada je u prostoriju ušao mlađi čovjek sa širokim osmjehom na licu. Zbog njegova osmjeha i pozitive kojom je zračio, a koja je bila u apsolutnoj suprotnosti s ledenom atmosferom u prostoriji, pomislio sam da je zalutao u krivu dvoranu za sastanke. Nije ipak nitko zalutao, bio je to Marin, tada još „mladi i perspektivni“ Podravkin menadžer. Nisam ga do tada poznavao. Brzo se uključio u diskusiju. Bez želje da impresionira, ali otvoren, jednostavan, konkretan, bez uvijanja. I stalno s osmijehom. Shvatio sam odmah da on nema neku svoju agendu, da govori iskreno, ne kalkulira.

Kroz godine u kojima nismo imali puno kontakata, „mladi i perspektivni“ je sazrio i dobio priliku voditi Podravku. Razgovarali smo tada uz ručak u Zlatnoj školjci i, bez obzira na breme izazova i težinu situacije, privatne i poslovne, govorio je s puno žara i optimizma o budućnosti. I tada jednostavno, konkretno, bez velikih riječi o velikim ciljevima. I naravno, stalno s njegovim dječačkim osmijehom.

Ponovno smo surađivali u vrijeme krize u Agrokoru. Bio je predsjednik Udruge dobavljača Agrokora. Diskutirali smo puno i intenzivno. U toj specifičnoj situaciji, kada se većina vjerovnika borila za sebe, upečatljiva je bila njegova borba za druge. Imao je silnu želju da se spase mali dobavljači, da se pokuša pomoći najviše onima koji su najdublje potonuli. Pokazao je i tada osobine koje ne krase mnoge menadžere – solidarnost, empatiju, brigu za slabijega.

Zadnji put kada smo razgovarali smogao sam snage pitati ga za borbu s bolesti. I dok mi je uz osmijeh odgovarao, naravno optimistično, tek tada sam shvatio da se nikada nije ni na što žalio, ni o kome nikada ništa loše rekao.

Zbogom Marine! Znam da sada, svojim osmijehom, negdje gore vedriš neke dobre, sebi slične duše.

Željko Perić