CAPER d.o.o.

Kraljevićeva 28
10 000 Zagreb

Telefon: +385 (0)1 4603 800
Fax: +385 (0)1 4603 801
E-mail: caper@caper.hr

OIB: 62432161129
MB: 01910540
MBS: 080513755

Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 100.000 HRK
Direktor: Željko Perić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Raiffeisen Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb
IBAN: HR8624840081102863484

KONTAKTIRAJTE NAS: