SPAJANJA I PREUZIMANJA

Kao savjetnik prodavatelja izrađujemo procjenu vrijednosti poslovanja koristeći se metodom diskontiranih novčanih tokova, metodom tržišnih multiplikatora te metodom recentnih usporedivih transakcija. U potpunosti provodimo postupak prodaje – od istraživanja tržišta i potrage za potencijalnim investitorima do kreiranja potrebne dokumentacije poput Teasera, Informacijskih memoranduma i prezentacija. Također, naš savjetnički tim koordinira i proces dubinskog snimanja te rad ostalih savjetnika.

Kao savjetnik kupca provodimo istraživanje tržišta radi identifikacije najprikladnije akvizicijske mete, vodeći se geografskim i drugim preferencijama i odlučujućim faktorima klijenata. Naš najvažniji cilj je identifikacija potencijalnih sinergijskih učinaka koji bi mogli stvoriti dodanu vrijednost za klijenta u slučaju uspješnog akviriranja mete. Također, pružamo podršku klijentu tijekom postupka dubinskog snimanja, kao i u naknadnim pregovorima.

Kako bismo ostvarili zadano, naš tim se oslanja na široko radno iskustvo svojih članova u različitim industrijama na funkcijama korporativnih financija te na iskustvo stečeno kroz uspješno provedene prethodne transakcije. Kroz članstvo u Oaklinsu, u mogućnosti smo pružiti kompletnu uslugu iz područja korporativnih financija koristeći mrežu stručnjaka i industrijskih eksperata rasprostranjenu u više od 45 zemalja svijeta.

Spajanja i preuzimanja_Caper
Izrada misljenja_usluge

IZRADA MIŠLJENJA I PROCJENA VRIJEDNOSTI

Izrađujemo procjene vrijednosti (valuacije) poslovanja te pružamo mišljenje o vrijednosti za vlasnike poduzeća, menadžment i dioničare. Svaka valuacija koja se priprema je prilagođena konkretnoj situaciji te uzima u obzir očekivana tržišna kretanja i karakteristike pojedine industrije unutar koje poduzeće djeluje. Naši izvještaji i procjene su stoga najčešće popraćene i analizama osjetljivosti koje uzimaju u obzir ključne pokretače razvoja poslovanja, a sve kako bi klijentu pružili potpuno razumijevanje relacija između vrijednosti poduzeća i implementiranih strategija.

PRIKUPLJANJE KAPITALA

Provodimo analizu strukture kapitala i budućih novčanih tokova te osmišljavamo rješenja prilagođena potrebama svakog klijenta za osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za uspješno akvizicijsko i investicijsko djelovanje. Osmišljena rješenja mogu uključivati različite aranžmane i financiranja kapitalom u suradnji s bankama, investicijskim fondovima i fondovima privatnog kapitala s kojima smo, zbog svoje izvrsnosti i dugoročnog uspješnog djelovanja na tržištu, izgradili iznimne odnose.

Prikupljanje kapitala_Caper